Ielts Sınavı için öneriler

Ielts Sınavı Listening bölümü;

1- Dinleme sınavı başında size verilen soru kağıdındaki soruları ve  örneği inceleyerek , konu hakkında bilgi sahibi olabilir  ve dinleme  bölümünü daha rahat tamamlayabilirsiniz.

2- Dinleme bölümü sona ermeden dinlediğiniz bölüm ile ilgili sorulara bakarak cevap veriniz.

3-Bölümler arasında ki  kısa durma bölümlerini  diğer  bölümlere hazırlık olarak değerlendirin.

4-Dinleme sorularını  soru kağıdında bulunan  sıraya göre cevaplayınız genelde sorular ile cevaplar aynı formatı izlemektedir.

5 – Bölüm sonunda  cevaplarınızı cevap kağıdına geçirirken , dil bilgisi  ve cümle yapılarınızı kontrol edin.

IELTS Sınavı reading bölümü

6- Okuma   bölümü için paragraf içerisinde bulunan ana fikir cümlelerini , eşleştirmeleri, uygun başlıkları  yazarın vermek istediği bilgiyi  araştırmak için hızlı bir şekilde gözden geçirin.

7 – Okuma  bölümü sırasında her kelimenin ya da yapının anlamını anlayabilmek  için çaba göstermeyin  çünkü bu size zaman kaybettirir. Anlayamadığınız kelime ya da cümleyi içerikten  çıkarmaya gayret edin.

8-Okuma  bölümünde örnek olarak verilen bir cevap varsa  bu örneği dikkate alarak diğer cevaplamaları yapmaya çalışın.

9- Cevap da kullanılacak kelimelerin  parçanın hangi bölümünde olabileceğini araştırın ve en çok kaç kelime kullanılması gerektiğine dikkat edin.
10-Okuma  bölümünde genelde kelime sınırlaması vardır istenilenden fazla kelime kullanmayın.

IELTS sınavı Writing bölümü

11- Yazma  bölümü için daha önceden konu başlıkları hazırlayarak onları ezberlemeye çalışmayın.

12 -Yazma bölümü süresince  zamanlamaya dikkat edin. 2 . bölüm için   1. bölümden daha çok zaman ayırmanız gerekmektedir.

13- Yazma sınavı  sırasında fikirlerinizi ve cümlelerinizi uygun şekilde organize ederek fikirleri birbirine bağlayın. Geniş çapta dil çeşitliliği kullanarak metinlerinizi  yazın.

14 -1. bölüm için 150 kelime , 2. bölüm için   250 kelime sınırlamasına dikkat edin.

15 -Essay planlaması yaparken , kontrol için sonda biraz zaman bırakın.
16-  Ielts Sınavı Speaking bölümünde , önceden bir konuşma metni hazırlamayın, size verilen konu dışında başka bir konuda konuşmayın.
17 – Ielts Sınavı Speaking   bölümünde her zaman Examiner e doğru konuşun , kayıt cihazına konuşmayın.
18 ‘Yes’ ya da ‘No’ diye Examiner ı cevaplarsanız , cevaplarınıza daha çok detay ekleyin.

19- Konuşma bölümünde sizin genel bilginiz değil, etkili iletişim yeteneğiniz sınanmaktadır.
20 -Cümlelerinizi iyi şekilde organize ederek, birbirine bağlayın , normal bir hızda geniş bir kelime ve yapısal çeşitlilik kullanın.

Online IELTS özel ders ,

Haluk hoca 0532 343 65 00