Ielts Listening , Ielts Dinleme Sınavı 

4 bölümden oluşan IELTS sınavı listening bölümü kolaydan zora giden bir sıralama içindedir. Bol alıştırma yaparak bu bölümden iyi bir skora ulaşabilirsiniz.  Cevap kağıdında verilen tamamlamanız gereken bilgilerden yararlanabilirsiniz bu yüzden cevap kağıdını  sorulardan önce mutlaka inceleyiniz, hatta sorular  da fiillerin ve isimlerin altını çizin , dinleme kısmında onlara önem vererek dinleyin.

IELTS Dinleme sınavı  sonunda skor olarak 7 alarak  başarılı olabilmek için şu formülü uygulayın;

Section 1: 10 doğru cevap
Section 2: 8 doğru cevap
Section 3: 7 doğru cevap
Section 4: 5 doğru cevap

Eğer dinleme bölümünün ilk 3 bölümünde daha başarılı olursanız 4. bölüme gerek bile kalmayabilir.

Ielts speaking , Ielts Konuşma Sınavı 

Ielts speaking sınavı  3 aşamadan oluşur.

İlk bölüm tanışma  bölümüdür, size genel sorular sorularak hakkınızda ve yaşantınız hakkında bilgiler toplanır bu bölümde  uzun karmaşık cümleler kurarak cevaplamanıza gerek yoktur.

İkinci bölüm de size verilen konu üzerinde 1 dakika düşünüp en az 2 dakika konuşma yapmanız beklenmektedir.

Üçüncü bölüm de ise önceki bölümde yaptığınız konuşma ile ilgili sorular sorulur. Kurduğunuz  cümleler , zamanları kullanmanız , kullandığınız kelimeler ile konuşma yeteneğiniz değerlendirilir.

Ielts Writing  Sınavı ,  Ielts Yazma Sınavı 

IELTS Writing sınavı Task 1  20 dakika içinde tamamlanması gereken bir bölümdür. 3 veya 4 paragraflı bir rapor hazırladığınızı düşünürsek her bir paragraf için ortalama 5 dakikanız  var demektir.

Zaman kurgulamamız şöyle olmalıdır;

İlk 5 dakika; Konuyu okuyarak  istenilen açıklamayı  ve şekli anladığınızdan emin olun , giriş paragrafını tekrar düzenleyerek kendi cümleleriniz ile   yazın.
İkinci 5 dakika ; Şekle bakarak  konu üzerinde düşünün . Detaylara girmeyin  konu üzerindeki  bilgiyi özetleyin.
Son 10 dakika ; Detaylara girerek  bilgileri şekilde verilen detaylara göre sınıflandırarak  paragraflara bölmeye dikkat edin, her paragrafa 5 dakika ayırın.

Paragraf organizasyonlarınızı şu şekilde yapmaya gayret edin;

Giriş paragrafı: Verilen konuyu yeniden düzenleyin .

Gelişme paragrafı: Diagrama bakarak , başlangıçtan sona kadar olan değişiklikleri göz önünde bulundurun. Değişiklik trendlerini belirtin. Şekilde kaç basamak olduğunu belirtin, işlemin başlangıç ve bitiş aşamalarından  bahsedin.

Rakamları vermekten kaçının onların yerine bazı yükselme , alçalma trendlerini kullanın. Yıllardan bahsederken başlangıç ve bitiş yılları yeterlidir. Bu bölümde peak, bottom out , dramatic rise/fall gibi ifadeleri kullanın .

Her satırı tek tek açıklamak yerine karşılaştırma yapmanız  beklenmektedir.

2. gelişme paragrafı gerekiyorsa ,  detaylar karşılaştırmalar ile verilmelidir. Trendleri yazarken simple past tense, simple present tense  ya da future tense kullanmalısınız. Yaklaşık 3 cümlelik açıklamalar yeterlidir.
Cümlelerinizde  zamanlamaları , bağlaçları  kullanmayı sakın unutmayın. Pasif cümleleri kullanmaktan kaçınmayın.
Task 1 de , Task 2 essay de olduğu gibi sonuç bölümü yazmanıza gerek yoktur. Conclusion yerine bilgilerin çok kısa bir gözden geçirilmesi yeterlidir.

Gözden geçirme ile conclusion arasında şu farklar vardır; Conclusion bölümü finalde fikrinizi kararınızı verdiğimiz bir bölümdür, gözden geçirme ise ana konunun basit bir şekilde açıklanmasıdır. Şekillerin çok basit bir özetidir. Bu bölümü 2 cümle ile toparlayabilirsiniz.

IELTS Writing Task 2: Yazmaya başlamadan önce yapmanız gereken 2 önemli şey vardır;

1-Essayinizi 4 paragraf şeklinde planlayın,
2-Gelişme bölümünde açıklayacağınız fikirler üzerinde düşünün,

Eğer verilen bir fikre tamamen katılıyor ya da katılmıyorsanız ve sizden bu konuda ki yorumunuz bekleniyorsa , diğer fikir üzerinde yazmanıza gerek yoktur. Yapmanız gerekenler fikrinizi belirtip, sebebini açıklamaktır. Bunun ötesinde sınavı okuyan kişi  soruya nasıl yaklaştığınızı inceleyerek sizi değerlendirecektir.

Giriş paragrafı için 2 cümle yazmanız yeterli olacaktır , bu  şu şekilde gerçekleşebilir; ilk cümle thesis statement ( tez cümlesi) diğeri ise bu cümleyi açıklayan basit bir cümle olabilir.

Öğrencilerime en önemli tavsiyelerimden biri; mutlaka outline hazırlamalarıdır. Aksi takdirde paniğe kapılarak bir yerde takılmanız kaçınılmazdır. Eğer thesis statement ya da topic sentence bulmakta zorlanıyorsanız örneklerinizi düşünün ve fikirleri onun etrafına kurun.
Yazacağınız essay de fikirleriniz mantıksal bir şekilde sıralanmalıdır yoksa okuması kolay olmaz, essay ler 4 paragraflık bir yapı içerisinde olmalıdır.
Giriş paragrafı kısa fakat size verilen konuyu kapsamalıdır.
Gelişme bölümleri essayin ortalama %70 i civarında olmalıdır. Body paragrafları yüksek skor için gereken bölümlerdir.
Sonuç kısmı yazılanları özetleyen kısa bir bölüm olup içerisinde yeni fikirler barındırmamalıdır
Paragraf Analizleri:
Body paragrafları ortalama 85 kelimelik 5 cümle halinde yazılsa yeterlidir. Topic cümleler kısa ve basit olmalıdır. 2-3-4 . cümleler fikri mantıksal şekilde adım adım geliştirir , 5. cümle ise örnek cümlesi olmalıdır.

Ielts Reading ,  Ielts Okuma sınavı 

Ielts Akademik okuma parçaları 3 okuma parçası 40 adet sorudan oluşmaktadır. Okuma parçaları toplamda 1500-2500 kelime arası oluşmaktadır. Parçalar değişik akademik konuları içemektedir. Okuma parçalarından en azından biri detaylı mantıksal açıklama içeren parçalardır. Okuma parçaları kolaydan zora doğru değişir.
Ielts Akademik okuma parçaları başarı şartları;
Ielts okuma parçalarının uzunluğundan dolayı anlaşılması güç parçalardır. Önce soruları okumak bazı kişilerce uygulanan bir yöntemdir. Bu yöntem ile parçaları anlamada zaman kazanmış olursunuz. Ortalama her soruyu cevaplama için ortalama 1.5 dakika zamanınız var. Eğer kelimede ya da soruda anlama sorunu yaşadınızsa o soruyu dikakte almayın. Paragraf bittiğinde soruları hemen kontrol edin. Soruların sırası parçadaki sırayı takip eder. Bir bölümdeki soru bitince diğer bölüme geçilirken o sıralamada parça içinde aynı sırayı izler. Cevapları kağıda geçirmek için ekstradan zaman verilmez. Parçanın başlığından ve ilk cümleden anlamını tahmin etmeye gayret ediniz. Genelde tez cümleleri ve başlıklar parça hakkında genel bilgi verir.

Soru çeşitleri:
Başlıkları eşleştirme
Çoktan seçmeli sorular
Summary/ flow-chart/table tamamlama
Sınaıflama
Listeden cümleler seçerek başlıklarla eşleştirmek
YES, NO, NOT GIVEN soruları cevaplamak
Cümle başı ile sonunu tamamlama
Cümle tamamlama
Kısa cevaplar ( en fazla 2-3 kelime ile cevaplama)
Skimming
Scanning tekniklerini kullanarak okuma parçalarını kolaylıkla çözümleyebilirsiniz.

Online IELTS Sınavı özel ders Haluk hoca 0532 343 65 00